Журнал таҳририяти билан боғланиш

Почта манзили 100003, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Ўзбекистон шоҳ кўчаси 49 уй. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали.
Таҳририятнинг жойлашиши 1 бино (ректорат), 2 қават, 207 хона.
Таҳрир Кенгаши раиси:
профессор Ходиев Баходир Юнусович
Электрон почта: rektor@tdiu.uz
Тел.: 232-64-21.
Бош муҳаррир:
доцент Мустафакулов Шерзод Игамбердиевич
Электрон почта: proiib@tdiu.uz
Тел.: 239-27-15, 239-27-09.
Муҳаррирлар:
Вахабова Марфуа Миркомоловна
Мирҳидоятова Дилфуза Миркомоловна
Электрон почта: e-jurnal_tdiu@mail.ru
Тел.: 239-28-69, 239-27-09.
Теҳник муҳаррир:
Бабаева Нигора Суннатовна
 
Компьютерда саҳифаловчи ва мақолаларни қабул қилиб олишга масъул шахс:
Абдуллаев Мунисбек Қурбонович
Электрон почта: e-jurnal_tdiu@mail.ru, munisbek@tdiu.uz
Тел.: 239-27-09, 239-28-15.
Веб-администраторлар:
Саидов Беҳзод Беҳбудович
Бобожонов Азиз Бабаханович
 
Электрон почта: behzodsaidov@gmail.com
Электрон почта: abobojonov@gmail.com
Тел.: 239-27-09.
Телефон орқали мурожаатлар иш кунлари соат 9-00 дан 17-00 гача қабул қилинади.